Nieuwsbrief Globalisering juli 2022

Thumbnail thema internationale handel

Nieuws

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

CBS-Symposium “Hoe ziet de toekomst van globalisering eruit?”

Op 30 juni hebben zo'n 100 experts uit beleid, wetenschap en het bedrijfsleven deelgenomen aan dit symposium en gediscussieerd in een achttal expertsessies. In de plenaire sessies werd door vooraanstaande experts gereflecteerd op het thema, met onder andere een virtuele bijdrage van Maarten van Rossem. Wat we er onder andere aan over hebben gehouden is dat globalisering verre van voorbij is, ook al hoor je dat nogal eens in de media en in de politiek. De wereldhandel heeft zich over het algemeen goed hersteld, ondanks allerlei logistieke problemen en tekorten. De piek in de hyperglobalisering is weliswaar al een aantal jaren geleden bereikt, maar er is geen sprake van een grote teruggang in internationale handel of het massaal terughalen van productie. Weerbaarheid in de keten en spreiding van risico's staan wel hoog op de agenda van bedrijven.

Maarten van Rossem

De video van de gehele opening van het symposium wordt binnenkort gepubliceerd. Je kunt via Spotify nu al luisteren naar de volledige bijdrage van Maarten voor het CBS-symposium in 'Maarten de podcast' (aflevering 222).

Onlangs gepubliceerd

Internationaliseringsmonitor Belemmeringen dienstenhandel

In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor (juni 2022) bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld, en welke rol spelen diensten in de Nederlandse productie van goederen en diensten en de export daarvan? Welke factoren kunnen dienstenhandel belemmeren en in welke mate lopen bedrijven die willen gaan starten met de export van diensten, of hun dienstenexport willen uitbreiden, hier tegenaan?

Placeholder IM 2022-II

De webpublicatie is online te lezen. In een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht is getoond dat de Nederlandse import van diensten terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Nederland importeerde in de eerste drie maanden van 2022 voor 53,4 miljard euro aan diensten. Dat is ruim 20 procent meer dan een jaar eerder. De importwaarde van diensten is inmiddels weer iets groter dan voor de coronapandemie in 2019. De exportwaarde van diensten ligt nog niet op het niveau van 2019. De grootste toename in importwaarde tussen 2019 en 2022 is te vinden bij de vervoersdiensten. De prijzen van vracht- en containervervoer zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, wat de groei in importwaarde deels kan verklaren. Daarnaast importeerde Nederland in het eerste kwartaal ook meer zakelijke diensten (7 procent) dan in dezelfde periode van 2019.

Economische verwevenheid met China

Op 23 juni 2022 hebben het CBS en het Centraal Planbureau (CPB) gezamenlijk een grote publicatie uitgebracht over de Nederlandse verwevenheid met China.

China en de EU zijn sinds de verlaging van de wederzijdse invoertarieven in de jaren 90 steeds meer met elkaar gaan handelen. Dit leidt tot een steeds grotere wederzijdse verwevenheid, die zowel voordelen als risico’s met zich meebrengt. De voordelen bestaan uit meer productaanbod tegen lagere prijzen. Zo is bijvoorbeeld textiel fors goedkoper geworden door de handel met China, waardoor ook de exportwaarde van Nederlands textiel fors lager is dan vroeger. Ook biedt de grotere verwevenheid de EU de mogelijkheid tot handelssancties, en een economisch pressiemiddel richting China.

Omdat ook de geopolitieke macht van China is gegroeid, zijn er voorstanders van minder handel met China. De auteurs concluderen dat het een politieke keuze is of een afname van de afhankelijkheid van China de bijkomende kosten wel waard is.

Nederland behoort samen met Oost-Europa, Finland en Zweden tot de EU-landen die het sterkst met Chinese productieketens zijn verweven.

Vrouw aan het werk in Chinese fabriek waar schoenen worden gemaakt

Het rapport en de bijbehorende tabellensets zijn hier te vinden op CBS-website.

Overzicht nieuwe publicaties

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde nieuwsberichten) onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied van globalisering verschenen:

Aanvullend statistisch onderzoek

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken worden op de website van het CBS gepubliceerd.

 CCN ruimte