Economische verwevenheid met China via handel

Containers worden op vrachtauto's geplaatst
© Hollandse Hoogte / Imagine China
Economische verwevenheid van Nederland met China via invoer en uitvoer van goederen en diensten, per bedrijfstak.

In samenwerking met het Centraal Planbureau heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de economische verwevenheid van Nederland en de Europese Unie met China onderzocht. Daarbij is gekeken naar de invoer en uitvoer van goederen en diensten, niet naar financiële verwevenheid. Het CBS beschrijft de directe en indirecte verwevenheid van de Nederlandse economie met China in het verleden. Het CPB analyseert de verwevenheid tussen China en de EU door de gevolgen van (een zekere mate van) ontkoppeling door te rekenen.

Het rapport en de tabellensets laten o.a. zien welke goederen en diensten door welke bedrijfstakken worden geïmporteerd en welke goederen en diensten door welke bedrijfstakken worden geëxporteerd en hoeveel uitvoerverdiensten en werkgelegenheid dat oplevert. Ook laat een analyse zien hoeveel er via de internationale waardeketen loopt. Bijvoorbeeld, hoeveel Nederlandse export wordt door welke landen verwerkt in hun uitvoer naar China.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.