Nieuwsbrief Globalisering april 2024

Thumbnail thema internationale handel

Nieuws

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

Nederlandse agrarische sector internationaal 2024

Op 4 maart is de nieuwste editie van de publicatie ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’ uitgebracht. Dit betreft een jaarlijkse publicatie van het CBS en Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV. Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2023. De publicatie gaan daarnaast ook uitgebreid in op actuele handelsthema’s. In deze 2024-editie zijn dat de volgende vier thema’s: de Nederlandse landbouwhandel met Oekraïne en Rusland, de voetafdruk van de invoer van agrarische goederen, handel in dierlijke mest en kunstmest en bedekte teelt. De webpublicatie is hier na te lezen.

Middels een nieuwsbericht zijn voorname conclusies van deze editie naar buiten gebracht. In het nieuwsbericht valt te lezen dat de landbouwexport in 2023 minimaal in waarde is gestegen (met minder dan 2 procent) en dat dit geheel is te danken aan prijsstijgingen. De Nederlandse economie heeft naar schatting in 2023 ruim 50 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen (inclusief goederen gebaseerd op landbouwgoederen). De meest uitgevoerde goederen zijn zuivel/eieren, sierteelt en vlees.

Onlangs gepubliceerd

Internationaliseringsmonitor België

In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor (van 28 maart) gluren we bij de buren: België. Is het ogenschijnlijk vergelijkbare België wel hetzelfde als Nederland? Hoe gaat België om met mondiale en Europese uitdagingen op het gebied van innovatie, klimaat en duurzaamheid?

We kennen onze zuiderburen onder andere van friet, trappistenbier en chocolade, maar ook van Brussel, als hoofdstad van de Europese Unie, en van de Antwerpse haven als belangrijk aanvoerpunt voor Europa. Waar de interne markt van België relatief klein is, heeft het land – net als Nederland – een open economie met sterke banden met het buitenland in de vorm van handel in goederen en diensten, en inkomende en uitgaande investeringen. De Internationaliseringsmonitor is na te lezen via deze link.

Tegelijk met de monitor is er een nieuwsbericht uitgebracht. In dit bericht is getoond dat zowel Nederland als België grote exporteurs zijn van friet, chocolade en bier. De battle der lage landen wordt aan het frietfront ruim gewonnen door België en aan het bierfront nipt door Nederland. In een tweede nieuwsbericht wordt er aandacht gevraagd voor grenspendelaars. Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden. Andersom zijn de aantallen die in Nederland woonden en in de buurlanden werkten veel lager.

CBS-Wereldcafé over Afhankelijkheden in de Toeleveringsketens

Op 28 februari hebben experts van het CBS en de OECD ons in een nieuwe editie van het CBS-Wereldcafé meegenomen in de wereld van de toeleveringsketens van goederen en de afhankelijkheid van andere landen.

In de afgelopen decennia zijn productieprocessen steeds verder opgesplitst en worden productiestappen uitgevoerd waar dit het meest kostenefficiënt is. Meer dan twee derde van de wereldhandel bestaat nu uit zogenaamde intermediaire goederen zoals grondstoffen en halffabricaten die bestemd zijn voor verdere verwerking. Wereldwijde waardeketens zijn steeds langer en complexer geworden, met productiefasen die verspreid zijn over verschillende locaties en vaak in verschillende landen.


In beleidsdiscussies ligt de nadruk tegenwoordig op strategische afhankelijkheden en strategische autonomie van Nederland en de EU als geheel. Men wil risicovolle strategische afhankelijkheden verminderen waarbij 'betrouwbare waardeketens' cruciaal zijn. Beleidsmakers zouden graag een duidelijk overzicht hebben van de risico's in toeleveringsketens op een gedetailleerd product-landniveau. 

De presentaties van het CBS en de OECD zijn hier te downloaden. Op 15 mei staat het volgende wereld café gepland, dit keer over kritieke grondstoffen.

Overzicht nieuwe publicaties

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde nieuwsberichten) onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied van globalisering verschenen:

Naast de nieuwsberichten zijn er nieuwe multimedia-stories gemaakt door studenten van de Hogeschool Zuyd in samenwerking met het CBS. Daarbij gaat het deze keer specifiek over het thema European Green Deal. De stories zijn hier te bekijken: Multimedia stories (cmdmaastricht.nl)

De stories zijn geen officiële CBS-publicaties en kunnen dan ook niet als dusdanig beoordeeld worden.

Aanvullend statistisch onderzoek

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken worden op de website van het CBS gepubliceerd.

Vergaderen