Niet-westers allochtoon

Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Niet-westerse allochtonen zijn allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.