EMU-enquête 2020 periode: 2019 t/m 2021

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2019 t/m 2021 kan hier worden gedownload. In het model is voor vraag 5 de vraagstelling licht gewijzigd ten opzichte van het model 2019. Qua afbakening (wat moet worden verantwoord onder welke vraag) is er echter geen verschil met het model 2019. Naast de vraagstelling is ook de toelichting aangepast (zie tabblad ‘Toelichting’).