Waterschap: Convenant

Waterschap Convenant

  1. Wijzigingen en uitbreidingen van het convenant voor waterschappen
  2. Bijlage 4: Verschillen tussen EMU-informatie waterschappen en huidige comptabiliteitsvoorschriften
  3. Bijlage 1: Convenant gegevensverstrekking op kwartaalbasis door waterschappen aan Centraal Bureau voor de Statistiek
  4. Bijlage 3: Informatie ten behoeve van de EMU-verplichting
  5. Brief aan waterschappen rond EMU-verplichting kwartaalrapportages
  6. Bijlage 2: Consequenties voor de waterschappen van de verplichte aanlevering van financiële gegevens op kwartaalbasis ten behoeve van de EMU