Bijlage 3: Informatie ten behoeve van de EMU-verplichting