Bijlage 4: Verschillen tussen EMU-informatie waterschappen en huidige comptabiliteitsvoorschriften