Waterschappen

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten.
De waterschappen dienen twee hoofdsoorten informatie te leveren. Ten eerste informatie over de financiële omvang van mutaties, ten tweede informatie over de standen van een aantal balansposten.

Algemeen

EMU rapportage waterschappen (Iv3)

Waterschap: Convenant