Bijlage 2: Consequenties voor de waterschappen van de verplichte aanlevering van financiële gegevens op kwartaalbasis ten behoeve van de EMU