Gezocht: academisch talent met passie voor cijfers

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Hoeveel inwoners heeft Nederland? Welk percentage van het energieverbruik is duurzaam? Naar welke landen exporteren Nederlandse bedrijven het meest? Het antwoord op deze en talloze andere vragen heeft het CBS. Maar hoe is het om er te werken? Twee talentvolle onderzoekers vertellen er meer over.

Affiniteit met cijfers

Nilani Perampalam volgde een master International Economics and Business aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen ging zij aan de slag bij de afdeling Nationale Rekeningen van het CBS. ‘Ik heb affiniteit met cijfers. En tijdens mijn studie zag ik de meerwaarde van de CBS-informatie voor onderzoeken van universiteiten, overheden en bedrijven. De cijfers van de Nationale Rekeningen spelen een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Niet alleen voor het Centraal Planbureau en de ministeries, maar bijvoorbeeld ook voor de Europese Centrale Bank en het Europese statistiekbureau Eurostat.’

Patronen zien

Het CBS verzamelt economische gegevens - bijvoorbeeld over de werkloosheid en het aantal vacatures in ons land - om tot een compleet beeld van de Nederlandse economie te komen. Perampalam: ‘Die dataverzameling vindt plaats volgens Europese richtlijnen. Daardoor zijn de resultaten van de Europese landen met elkaar te vergelijken. Ik heb bij de afdeling Nationale rekeningen de cijfers over niet financiële instellingen samengesteld. Aan de hand daarvan kon ik zien hoe de verschillende sectoren er voor stonden. Voor dit werk moet je in staat zijn om verbanden te leggen en patronen te zien.’

‘Sinds begin van dit jaar werk ik bij Statistics Canada in Ottawa op detacheringsbasis voor twee jaar’

Internationale ervaring

Het leek Perampalam altijd al interessant internationale ervaring op te doen. Het CBS stond hier positief tegenover. ‘Sinds begin van dit jaar werk ik bij Statistics Canada (StatCan) in Ottawa op detacheringsbasis voor twee jaar, ook weer bij de afdeling Nationale rekeningen. Het is leerzaam om te zien hoe een ander statistiekbureau de Nationale rekeningen samenstelt. Momenteel publiceert StatCan alleen nog de totale transacties en balansen per bedrijfssector. In 2021 zijn ze verplicht om ook de sectoren waaraan bepaalde transacties geleverd worden te publiceren. Mijn expertise hierover komt goed van pas, want het CBS publiceert deze data al.’

Ahmed_Boutorat, CBS

Grote databestanden

Ahmed Boutorat studeerde econometrie aan de Universiteit Maastricht. Nu werkt hij bij het CBS als statistisch onderzoeker bij de afdeling informatieontwikkeling en output. ‘Daar verwerk, koppel en analyseer ik grote databestanden aan de hand waarvan wij nieuwe statistieken ontwikkelen en publiceren.’ Boutorat werkt in een team met hoogopgeleide collega’s. ‘De sfeer is prettig en open. Bovendien is het werk dat ik doe maatschappelijk relevant. Cijfers die we maken worden gebruikt voor het maken van beleid. Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of het stimuleren van de export door de overheid ook echt een toename van de export door bedrijven laat zien.’ Een ander groot pluspunt van zijn werk vindt Boutorat de afwisseling. ‘De ene dag werk je aan een groot onderzoek op verzoek van een ministerie, de andere dag schrijf je een nieuwsartikel over bijvoorbeeld het effect van importconcurrentie op innovatie van bedrijven.’

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Boutorat is ook erg te spreken over de secundaire arbeidsvoorwaarden. ‘Het CBS doet veel voor zijn werknemers, daaruit spreekt waardering. Soms zit dat in kleine dingen, zoals de mogelijkheid om thuis te werken. Maar daar hoort ook het volgen van een training bij om jezelf verder te ontwikkelen. Zo heb ik verschillende statistiek- en ICT-cursussen gevolgd. Binnenkort ga ik aan een cursus webscraping deelnemen. Dat is een techniek waarbij met speciale software informatie van webpagina’s gehaald en geanalyseerd kan worden. Interessant om bij deze nieuwe manieren van statistiek maken betrokken te zijn.’

Interesse in een baan op HBO- of WO-niveau bij het CBS? We zijn nog op zoek naar nieuw talent. Raadpleeg voor meer informatie onze site: www.werkenbijCBS.nl