Nieuwe methoden en technieken onder de loep

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Onlangs vond in Brussel een voor de statistiekwereld belangrijke conferentie plaats: het New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS)-congres. Bij dit congres waren zo’n 600 vertegenwoordigers aanwezig van statistiekbureaus, universiteiten en internationale statistische organisaties. Honderden andere deskundigen volgden de presentaties via de livestream. Met behulp van de social media kanalen die tijdens het congres beschikbaar waren, konden de deelnemers ook commentaar, ideeën en inhoudelijke reacties leveren tijdens de discussies. Ook een groot aantal statistici van het CBS was er bij.

Uitwisseling kennis en ideeën

Het NTTS-congres vindt iedere twee jaar plaats en gaat over nieuwe ontwikkelingen om statistieken te maken, te publiceren en om data te verzamelen. Uitwisseling van kennis en ideeën tussen de deelnemers staat daarbij centraal. Emanuele Baldacci, directeur methodologie, IT en corporate statistische diensten bij het Europese statistiekbureau Eurostat: ‘NTTS focust op bestaande en nieuwe methoden en technieken die gebruikt worden voor het maken van de officiële statistieken. Daarnaast komen mogelijkheden op innovatiegebied aan de orde. Kortom, NTTS is het congres waar je bij moet zijn als je geïnteresseerd bent in het huidige debat over de officiële statistieken.’

Emanuele Baldacci

Trends

Welke nieuwe ontwikkelingen waren tijdens het congres te zien? ‘Er waren drie duidelijke trends. Allereerst het gebruik van verschillende databronnen en de impact die dat heeft op de gedetailleerdheid van de statistische producten en de tijdigheid waarmee ze ter beschikking komen. Om daar optimaal van te kunnen profiteren moeten de statistiekbureaus in teamverband investeren in data-analyse. Een tweede trend is dat communicatie over statistiek essentieel is in een samenleving waarin objectieve feiten minder van invloed zijn op de publieke opinie dan emoties en persoonlijke overtuigingen. Statistiekbureaus moeten leren pro-actief te zijn in het leveren van informatie aan de verschillende gebruikers. De derde trend is zichtbaar op het gebied van big data en algoritmen. Daarbij is de kwaliteit van de statistieken die op basis van big data worden gemaakt cruciaal.’

Hackathon

Naast het NTTS-congres organiseerde Eurostat een hackathon, waar 22 teams uit allerlei Europese landen aan deelnamen. Welk resultaat had Eurostat voor ogen met deze hackathon? ‘Het was een geweldige ervaring’, aldus Baldacci. ‘De hackathon ontketende een grote creativiteit in het gebruik van data om belangrijke beleidsvragen te beantwoorden. De verschillende teams werden uitgedaagd zich te buigen over de vraag hoe de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op een innovatieve manier kan worden verbeterd. Het was prachtig om de teams dag en nacht te zien werken op hun laptops in de hotel lobby. Aan het eind van het evenement benadrukte plaatsvervangend Directeur-Generaal Mariana Kotzeva van Eurostat dat deze hackathon niet zomaar een evenement is, maar een nieuwe manier van samenwerken: in teams met een gedreven focus op het resultaat en met de uitdaging om antwoorden op ingewikkelde vragen te vinden.’

Volkstelling

Namens het CBS was een groot aantal onderzoekers vertegenwoordigd. Eén van hen was Eric Schulte Nordholt. Hij is inhoudelijk projectleider van de Volkstelling en houdt zowel nationaal als internationaal regelmatig lezingen over dit onderwerp. Tijdens het congres liet hij zien hoe het CBS met behulp van een grant (subsidie, red.) van Eurostat een project uitvoert waarmee het reeds bestaande opleidingsniveaubestand door imputatie (bijschatten van ontbrekende gegevens, red.) geschikt gemaakt wordt voor gebruik in de volgende Volkstelling. ‘Aanvankelijk haalden we de informatie over het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking uit de Enquête BeroepsBevolking, maar dat bestand bevat slechts 1 procent van de Nederlanders. Het nieuwe opleidingsbestand bevat 60 procent van de Nederlandse bevolking en is meer gedetailleerd en kwalitatief beter.’ Na anderhalf jaar is de eerste fase van het project inmiddels afgerond en start fase twee. ‘We gaan nu tabellen maken op basis van het nieuwe bestand. Na de zomer gaan we het oude en nieuwe bestand vergelijken. Daarna gaan we kijken hoe we de nieuwe informatie gaan publiceren.’ Volgens Schulte Nordholt was er vanuit de deelnemers aan het congres veel belangstelling voor zijn lezing. ‘Best practices laten zien is belangrijk, want niet alle landen hebben de tijd en het geld om zelf allerlei nieuwe projecten te starten.’