Gezocht: stagiairs op hbo- en wo-niveau

/ Auteur: Miriam van der Sangen
CBS biedt jonge, innovatieve en ambitieuze studenten op hbo- of wo-niveau gelegenheid stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen. Roos Godefrooij en Carmen Wolvius zijn zulke studenten en ronden over 2 weken hun stage-opdrachten bij het statistiekbureau af. Zij vertellen graag over hun ervaringen. 

Ervaringsstage

Godefrooij is bezig met haar master toegepaste wiskunde aan de TU Delft en begon in februari van dit jaar met een ervaringsstage bij CBS. ‘Ik stuurde een open sollicitatie naar CBS en binnen een maand kon ik aan de slag. Doel van mijn stage was vooral om drie maanden ervaring in de praktijk op te doen. Ik was op zoek naar hoe ik mijn theoretische kennis van wiskunde kon toepassen bij een organisatie als CBS. Daar heb ik inmiddels van dichtbij kennis mee kunnen maken.’ 

‘Door het oppakken van een praktisch probleem heb ik veel geleerd’

Veel mogelijk

Godefrooij kwam terecht bij de afdeling methodologie van CBS, waar met methoden en technieken de basis voor statistisch onderzoek wordt gelegd. ‘Ik heb onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de kwaliteit van de respons. Hiervoor heb ik gekeken naar wat de optimale combinatie is tussen telefonisch enquêteren, persoonlijk enquêteren en enquêteren via internet. Het betrof hoofdzakelijk het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN). Dat is een doorlopend onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking in het verkeer. Met behulp van het statistisch programma R heb ik codes gemaakt om historische data te bekijken en hier vervolgens informatie uit te halen. Nu bestudeer ik de trends in de uitkomsten van OVIN over 2014-2015.’ Godefrooij vindt dat ze het getroffen heeft met haar collega’s. ‘Ik zit op een fijne plek. De sfeer is goed en je kunt gemakkelijk iedereen aanspreken als je vragen hebt. Er is veel mogelijk, ik word erg vrij gelaten. Dat waardeer ik zeer.’

Praktisch probleem

Wolvius kwam bij CBS terecht in het kader van haar afstudeerstage psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook zij stuurde een open sollicitatie en kon snel bij CBS aan het werk en wel voor een half jaar. Zij doet er onderzoek naar automatisch classificeren van kleding voor de consumentenprijsindex aan de hand van afbeeldingen. ‘Dit heeft te maken met het waarnemen van prijzen aan de hand van internetrobots. Dat is een programma dat op basis van instructies afbeeldingen van kledingwebsites uitleest. Zo kan CBS in heel korte tijd veel prijsinformatie verzamelen.’ Haar opdracht was voor Wolvius een heel nieuw gebied. ‘Door het oppakken van een praktisch probleem heb ik veel geleerd. Ik heb mij kunnen verdiepen in een andere tak van de statistiek en in een nieuwe programmeertaal. Het was vooral heel prettig dat tijdens mijn stage ruimte was voor eigen invulling van de opdracht.’

Toekomstplannen

Wat zijn de toekomstplannen van beide dames? Godefrooij trekt na afronding van haar stage voor twee maanden door Azië. Daarna gaat ze verder met haar masteropleiding. Wolvius wil snel afstuderen en zich dan verder oriënteren op de arbeidsmarkt. ‘Tot nog toe heb ik stage gelopen op de universiteit en bij CBS, maar misschien wil ik ook weleens een tijdje werken bij een commerciële organisatie.’

Wil je stage lopen bij CBS of er je afstudeeropdracht doen?

Het stageteam van CBS zet zich in om innovatieve, enthousiaste studenten op hbo- en wo-niveau en interessante stage-opdrachten aan elkaar te koppelen. Daarnaast onderhouden zij goede contacten met hogescholen en universiteiten. Belangstelling voor een stageplek bij CBS? Voor nadere informatie kun je terecht bij: stageverzoek@cbs.nl