CBS op zoek naar nieuw talent

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Roger Voncken en Doreen Ewalds zijn beiden statistisch onderzoeker bij CBS. Voncken studeerde sociale geografie en Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ewalds volgde de studie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Beide onderzoekers hebben een afwisselende, dynamische baan bij CBS en vertellen graag over hun ervaringen. 

Globalisering

Voncken besloot na zijn afstuderen een open sollicitatie te sturen naar CBS. ‘Hoewel er op dat moment geen vacatures waren, mocht ik op gesprek komen. Enkele maanden na dat eerste oriënterende gesprek kon ik aan de slag als statistisch onderzoeker bij CBS. Op dit moment ben ik werkzaam bij de regionaal-economische statistieken. Tegelijkertijd ben ik redactielid van ‘De internationaliseringsmonitor’. Dat is een kwartaalpublicatie van CBS waarin de meest recente ontwikkelingen op het gebied van economische globalisering gepresenteerd worden. Dit werk sluit goed aan bij de twee masterstudies die ik heb gevolgd.’

Maatschappelijke discussies

Voncken noemt zijn functie pittig en interessant, maar ook dynamisch. ‘Zo dragen we met onze nieuwsberichten en andere publicaties bij aan maatschappelijke discussies. Ook zoeken we nadrukkelijk contact met andere organisaties, zoals regionale en nationale overheden. We willen hun behoeften en wensen in kaart brengen om vervolgens de informatie op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier weer te geven. Dit kunnen macro-economische vraagstukken zijn, maar ook vragen die heel specifiek zijn voor bepaalde regio’s. De dynamiek en de verscheidenheid aan thema’s maakt het werk zo bijzonder leuk en uitdagend.’

Werksfeer

Naast de inhoud vindt Voncken ook de werksfeer erg belangrijk. ‘Die is uitstekend! Er wordt hard gewerkt met strakke deadlines, maar tegelijkertijd is er ook veel humor en onderlinge betrokkenheid. Voor nieuwe en jonge collega’s organiseert JongCBS geregeld formele en informele activiteiten om elkaar beter te leren kennen en tegelijkertijd ook vakinhoudelijk meer kennis op te doen. Twee jaar ervaring als bestuurslid van JongCBS hebben me veel leuke en nuttige contacten opgeleverd, maar ook laten beseffen hoe divers CBS is.’


Grote databestanden

Ewalds kwam tijdens haar studie al in contact met CBS en trad na haar afstuderen in dienst bij het statistiekbureau. Het eerste jaar deed ze ervaring op bij het team, dat de Jeugdmonitor samenstelt. ‘Hier leerde ik hoe ik een publicatie moet schrijven en hoe ik tabellen moet maken voor de StatLine database van CBS. Inmiddels werk ik al weer vijf jaar bij de afdeling Verkeer en Vervoer. Ik houd me vooral bezig met het verwerken, koppelen, analyseren van grote databestanden. Daarnaast publiceer ik de resultaten in artikelen en tabellen. Dit doe ik samen met een aantal teams.’

Afwisseling

Sinds een jaar is Ewalds projectleider van de statistiek over de luchtvaart. ‘De afwisseling in mijn werk is erg leuk. CBS legt steeds meer de focus op het beschrijven van maatschappelijke fenomenen. Dat merk ik duidelijk in mijn dagelijkse werk. Doordat we verschillende statistieken ook steeds vaker in samenhang publiceren, werk ik intensief samen met collega’s van andere teams. Het gebruik van diverse publicatievormen, waaronder factsheets en infographics, maakt het publiceren van de resultaten ook steeds leuker.’

Netwerkvereniging

Ook Ewalds is erg te spreken over het contact met haar collega’s. ‘Binnen mijn team werken mensen met heel diverse achtergronden en leeftijden. Zo’n gemêleerde groep bevalt erg goed. Daarnaast gaan we één keer in de zes weken met elkaar borrelen na het werk. Een goede manier om je collega’s beter te leren kennen. De afgelopen jaren heb ik ook goede ervaringen opgedaan als bestuurslid van JongCBS, de netwerkvereniging voor jonge medewerkers. Daardoor heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, zowel binnen CBS als daarbuiten.’

Werken bij het CBS?

CBS met vestigingen in Den Haag en Heerlen is op zoek naar nieuw talent. Kijk voor actuele vacatures op: www.werkenbijCBS.nl. Naast gerichte sollicitaties op CBS-vacatures kunnen belangstellenden ook een open sollicitatie sturen naar het mailadres: sollicitatie@cbs.nl.