Hulp bij zoeken

Tik één of meer trefwoorden in het vak ‘zoekterm’ in en druk op enter of klik op het vergrootglas vergrootglas naast het zoekvak. Het maximale aantal getoonde tabellen is honderd. Rechts boven de zoekresultaten wordt aangegeven hoeveel tabellen gevonden zijn.

Door de optie ‘Uitgebreid zoeken’ komt u een scherm waarin u een zoekfilter kunt instellen, zoals combinaties van zoektermen, regio-indeling, actualiteit, etc. Door het aanvinken van de optie ‘gebruik zoekfilter’ kunt u de instellingen vasthouden die in uitgebreid zoeken zijn vastgelegd.

De eerste regel van ieder zoekresultaat geeft de naam van de gevonden tabel. Door hierop te klikken wordt een voorgeselecteerde tabel getoond. De selecties in deze tabel zijn afgestemd op de opgegeven trefwoorden. Als bijvoorbeeld een jaartal is opgegeven, bevat de voorgeselecteerde tabel de gegevens van dit jaar.

De tweede en derde regel van ieder zoekresultaat geven een korte omschrijving van de tabel, met onder meer de onderwerpen en detailleringen en wanneer de tabel de laatste keer vernieuwd is. De vierde regel geeft aan waar de zoekterm gevonden is.

Aan de rechterkant van het scherm staat een link naar het thema waar de tabel staat. Als de tabel onder meerdere thema’s valt, worden deze ook allemaal aangeboden.

Bij zoeken met meerdere trefwoorden zijn enkele geavanceerde opties beschikbaar.

 • Gebruik van AND om alleen resultaten te krijgen die beide trefwoorden bevatten;
 • Gebruik van OR om resultaten te krijgen die een van beide trefwoorden bevatten;
 • Gebruik van NOT of - om een trefwoord uit te sluiten;
 • Gebruik van haakjes om trefwoorden samen te nemen.

Index van helppagina's

 1. Hulp tonen kaart
 2. Hulp bij download
 3. Hulp bij de thema-indeling
 4. Hulp bij afdrukken
 5. Hulp selecteren gegevens
 6. Hulp tonen grafiek
 7. Hulp uitgebreid zoeken
 8. Hulp kaarttoegang
 9. Hulp bij link
 10. Hulp tonen tabel
 11. Hulp homepage
 12. Hulp bij zoeken