Handleidingen en inhoud

Handleiding werken met StatLine
Deze handleiding helpt u bij het navigeren in de databank StatLine.

Verklaring van tekens
Een toelichting op de symbolen en tekens die gebruikt worden in de tabellen van het CBS.

Inhoudsopgave StatLine tabellen alfabetisch
Deze pdf-file bevat een lijst met alle StatLine tabellen, alfabetisch gesorteerd en met de frequentie van verschijnen, de perioden waarover de tabel gegevens bevat en de datum van laatste wijziging.

Quick reference guide StatLine App
Een kort overzicht van de belangrijkste functionaliteit van de StatLine App.

Gebruikershandleiding van de StatLine App
In deze handleiding is beschreven wat de mogelijkheden zijn van de StatLine App. Hoewel het geen uitputtende handleiding is, komen alle aspecten van de App aan bod.