Handleidingen en inhoud

Handleiding nieuwe StatLine
Deze handleiding beschrijft het navigeren met de nieuwe interface voor databank StatLine.

Handleiding oude StatLine
Deze handleiding beschrijft het navigeren met de oude interface voor databank StatLine (beschikbaar tot voorjaar 2018).

Verklaring van tekens
Een toelichting op de symbolen en tekens die gebruikt worden in de tabellen van het CBS.

Inhoudsopgave StatLine tabellen
Deze pdf-file bevat een lijst met alle StatLine tabellen, alfabetisch gesorteerd en met de frequentie van verschijnen, de perioden waarover de tabel gegevens bevat en de datum van laatste wijziging.