Zoekresultaten

11028 resultaten voor wildcard:*
11028 resultaten voor wildcard:*
Actieve filters (2)

Pagina 1 van 400

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2023

De tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Musea naar provincie en type, 2015-2022

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2015 tot en met 2022.

Cijfers

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom

Cijfers

Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Horeca; omzet. index 2015=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Cijfers

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik

Cijfers

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand

Cijfers

Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand

Binnen- en tussen gemeenten verhuisde personen geslacht, leeftijd, regio

Cijfers

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Cijfers

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland, geboorteland ouders

Cijfers

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming

Cijfers

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Immi- en emigratie; per maand, geslacht, herkomstland, geboorteland

Immigratie, emigratie geslacht, herkomstland, geboorteland

Cijfers

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden

Cijfers

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen

Cijfers

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) , overige correcties, bevolkingsgroei

Cijfers

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Ontwikkeling vd omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonh. Kappers en schoonh.verzor. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008

Cijfers

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2015=100, ontwikkeling Naar activiteit

Cijfers

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder

Cijfers

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug

Cijfers

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers