Zoekresultaten

11397 resultaten voor wildcard:*
11397 resultaten voor wildcard:*
Actieve filters (2)

Pagina 1 van 400

AZW; regionale cijfers specifieke groepen deeltijders en niet-werkenden, 2023

Specifieke groepen deeltijders en niet-werkenden per RegioPlus-arbeidsmarktregio in 2023

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Stichting het Rijksmuseum, 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Stichting het Rijksmuseum, 2023

Cijfers

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie

Cijfers

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder

Cijfers

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën

Cijfers

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Cijfers

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren

Cijfers

Schoolweging, 2021-2024

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2021-2024

Cijfers

Bedrijven met pootaardappelen naar grootteklasse, 2023

In deze tabel wordt het aantal landbouwbedrijven met pootaardappelen naar grootteklasse areaal weergegeven voor het jaar 2023

Cijfers

Levensverwachting naar inkomen: sterftekansen

Deze tabel bevat de voorwaardelijke sterftekansen die zijn gebruikt bij het schatten van de cijfers over gezonde levensverwachting naar inkomen. In de tabel worden de sterftekansen naar geslacht,...

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2020=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype

Cijfers

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100, regio (COROP)

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Cijfers

Uurloon, jaarloon en arbeidsvolume naar geslacht en bedrijfstak, 2022-2023

Uurloon, jaarloon en arbeidsvolume naar geslacht en bedrijfstak, 2022-2023.

Cijfers

Demografische gegevens doelgroepanalyse Den Haag, 2024

Demografische gegevens over leeftijd en herkomst.

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, november 2023 – maart 2024

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, november 2023 – maart 2024.

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Personen in institutionele huishoudens; geslacht en leeftijd, 1 januari

Personen in institutionele huishoudens op 1 januari naar burgerlijke staat, soort instelling, geslacht en leeftijd

Cijfers

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

oogstcijfers biologische gewassen, productie biologisch vlees en zuivel biologische gewassen, - vleesproductie, - zuivelproducten, - mosselen

Cijfers

AZW: Aantal kinderen met kinderopvang, leeftijd en type, 2015-2023

Cijfers over het aantal kinderen in de kinderopvang in Nederland (o.b.v. de Wkkp) in de periode 2015-2023, uitgesplitst naar leeftijd van het kind en het type opvang.

Cijfers

AZW; Aantal bedrijven en vest., bedrijfsgrootte, branche, regio, april 2024

AZW; Aantallen bedrijven en vestigingen naar bedrijfsgrootte, uitgesplitst naar AZW-branche en RegioPlus-arbeidsmarktregio, april 2024.

Cijfers

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand Aantal transacties en totaal bedragen per betaalmethode, iDEAL en pin, per maand.

Cijfers

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers