Sociaaleconomische trends

In de reeks Sociaaleconomische trends wordt in uitgebreide achtergrondartikelen verslag gedaan van CBS-onderzoek op sociaaleconomisch gebied. Vanaf september 2017 is Sociaaleconomische trends samen met Bevolkingstrends vervangen door Statistische Trends.

Er is overzicht naar onderwerp beschikbaar van alle artikelen die sinds 2002 in Sociaaleconomische trends verschenen zijn.

Relevante links

Sociaaleconomische trends

Volumemaatstaven voor het meten van het onbenut arbeidspotentieel

Presentatie van de definitieve cijfers over de cao-lonen voor 2016.

Samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.

Bezorgdheid, alertheid en mijdgedrag van volwassenen in verband met terroristische dreiging

Rijgedrag en ervaren verkeersveiligheid van automobilisten naar rijervaring en persoonskenmerken

Zorggedrag en verlofgebruik voor de zorg voor langdurend zieke naasten door mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Veiligheidsgevoelens van herkomstgroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen.

Ervaren werkdruk bij de meest voorkomende beroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen

Rol van gezondheid voor duurzame inzetbaarheid en langer willen en kunnen doorwerken bij werknemers van 45 tot 65 jaar

Incidenteel en gewoonlijk thuiswerken door werknemers en zelfstandigen.

Melding en aangifte door slachtoffers van traditionele criminaliteit en cybercrime bij politie en andere instanties

Kenmerken en inkomenspositie van verschillende typen flexwerkers

Aandeel mannen en vrouwen in het basisonderwijs en op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Kenmerken zzp'ers met een werkweek korter dan 12 uur

ICT-vaardigheden in algemeen en op gebied van informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

In 2015 waren in Nederland bijna 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet actief opde arbeidsmarkt.

Meningen van jongeren over taakverdelingen tussen mannen en vrouwen