Analyses bewegingsvariabelen Gezondheidsenquête 2020

Aanvullende analyses omtrent de 2020-Gezondheidsenquêtevariabelen over het voldoen aan de beweegnorm en wekelijks sporten.
Bij de publicatie van de jaarcijfers van de Gezondheidsenquête over 2020 met betrekking tot bewegen en sporten zijn vragen gerezen omtrent het effect van corona(maatregelen) op de betrouwbaarheid van deze uitkomsten. In deze nota worden de resultaten beschreven van enkele aanvullende analyses die zijn uitgevoerd om de betrouwbaarheid van deze uitkomsten te evalueren.