Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:tijdreeksanalyse
26 resultaten voor keyword:tijdreeksanalyse

Pagina 1 van 2

Voeding in de Gezondheidsenquête

In de Gezondheidsenquête worden sinds 2014 vragen over voeding gesteld. In de jaren 2014 tot en met 2022 waren acht vragen in de enquête opgenomen om de consumptie van groente, fruit en vis te...

Artikelen

Consumenten Vertrouwen Onderzoek tijdens COVID-19

Maandcijfers over het consumenten vertrouwen worden geschat op basis van een structureel tijdreeksmodel.

Artikelen

Kleindomeinschattingen Ziekteverzuim Zorg en Welzijn

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van gedetailleerde cijfers over ziekteverzuim in de Zorg en Welzijn branche

Artikelen

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Sterftequotiënt, levenden, overledenen, aantal te verwachten levensjaren naar geslacht en leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

Cijfers

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2021

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit

Artikelen

Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking

Het schatten van maandcijfers over de Nederlandse beroepsbevolking gedurende de overgang naar een nieuwe waarnemingsmethodiek.

Artikelen

Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

Artikelen

Schatten consumentenvertrouwen met tijdreeksmodellen

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over het consumentenvertrouwen.

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Analyses bewegingsvariabelen Gezondheidsenquête 2020

Aanvullende analyses omtrent de 2020-Gezondheidsenquêtevariabelen over het voldoen aan de beweegnorm en wekelijks sporten

Artikelen

Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020

Deze nota beschrijft de methode die is gebruikt om kwartaalcijfers te kunnen maken voor een aantal onderwerpen uit de enquête Sociale samenhang en welzijn, en om te kunnen compenseren voor het...

Publicaties

Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19

Discussiepaper over het schatten van maandcijfers over de beroepsbevolking gedurende de COVID-19 pandemie

Artikelen

Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen

Discussiepaper over een methode correlaties in multivariate state space modellen tijdsafhankelijk te schatten.

Artikelen

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Levensverwachting in 2019 toegenomen

Levensverwachting neemt in 2019 toe

Artikelen

Maandcijfers over omzet met behulp van nowcasten

Nowcasting with mixed-frequency time series methods

Artikelen

Ruim 80 procent minder vlinders dan eind 19e eeuw

In ruim honderd jaar tijd is het aantal vlinders in Nederland met ruim 80 procent gedaald, zo blijkt uit een nieuwe historische analyse van de vlinderstand en de verspreiding

Artikelen

'Tot opheffing van het volksleven'. Mensen achter het CBS, ca. 1850-1900

De geschiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892), de voorgangster van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899)

Publicaties

Twee eeuwen beroepsbevolking: van 830 duizend naar 7,4 miljoen werkenden

In 1800 telde de werkzame beroepsbevolking in Nederland 830 duizend personen. Ruim twee eeuwen later waren dit er 7,4 miljoen.

Artikelen

111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010

De publicatie 111 jaar statistiek in tijdreeksen geeft een beeld van de thema’s waarover het CBS al ruim een eeuw informatie verzamelt en publiceert.

Publicaties
Artikelen

200 Jaar statistiek in tijdreeksen

Het hier gepresenteerde databestand bestaat uit een tijdreeks met bevolkingsgegevens, economische gegevens, gegevens over arbeid, landbouw, energie, verkeer en vervoer, geld- en kapitaalmarkt,...

Publicaties

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Statistieken uit het verleden

Historische statistieken en cijfers uit het verleden, tijdreeksen van de bevolking, werkloosheid en onderwijs, en informatie over de geschiedenis van het CBS zijn hier bijeengebracht.

Overig

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig