Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:hoofdbanen
6 resultaten voor keyword:hoofdbanen

Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Cijfers

Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.

Cijfers

Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019

In 2019 heeft het CBS voor de derde keer onderzoek gedaan onder gepromoveerden. Doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van...

Artikelen

Banen in Leiden, 2020

Cijfers over het aantal banen in Leiden per sector in 2020.

Cijfers

Banen in Leiden, 2014-2017

Banen in Leiden naar SBI code, 2014-2017

Cijfers

Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Cijfers