Inkomen van werkenden

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt het persoonlijk inkomen van werkenden in 2017 beschreven. Hoe hoog is het inkomen van de drie groepen werkenden – werknemers, zzp’ers en zmp’ers – en hoe heeft zich dat de laatste tien jaar ontwikkeld? En in hoeverre zijn er verschillen naar persoonskenmerken en tussen gemeenten?
Het mediane persoonlijk inkomen van werkenden bleef in 2007-2017 redelijk stabiel, zowel tijdens de crisis als in de jaren daarna. In deze periode is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gestaag gegroeid, terwijl het aantal werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) vrijwel gelijk bleef. In 2017 bedroeg het mediane inkomen van zmp’ers 49 duizend euro, voor werknemers was dat 35 duizend euro en voor zzp’ers 28 duizend euro. Veertigers en ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar blijven doorwerken, hebben van de werkenden het hoogste inkomen. Daarnaast is er een inkomenskloof tussen werkende mannen en vrouwen, wat vooral komt door het hogere aandeel deeltijdwerkers bij vrouwen. Het doorsnee-inkomen van werkenden is het hoogst in Rozendaal en Bloemendaal en het laagst in de waddengemeenten Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland.

Downloads