Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Bijna 80 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 76 duizend mensen. Dat is 30 procent van alle 257 duizend mensen die geen betaald werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Opnieuw minder mensen ontmoedigd

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2016 waren er in het afgelopen kwartaal 32 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. Daarmee is dit het achtste kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat
   Niet gezocht vanwege weinig resultaat (x 1 000)
2015I124
2015II126
2015III121
2015IV131
2016I116
2016II113
2016III100
2016IV108
2017I98
2017II88
2017III83
2017IV76


Vooral minder laagopgeleiden ontmoedigd

Er waren in het vierde kwartaal van 2017 vooral minder ontmoedigde laagopgeleiden dan een jaar eerder (-19 duizend). Ook het aantal vrouwen en mannen dat niet naar werk zocht omdat zij hier weinig resultaat van verwachtten, daalde met respectievelijk 17 duizend en 16 duizend. Op alle onderwijsniveaus en in alle leeftijdsgroepen was er een lichte daling van het aantal personen dat om die reden niet zoekt.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 2017 (x 1 000)4e kwartaal 2016 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag2948
Middelbaar3138
Hoog1419
Leeftijd
15 tot 25 jaar1321
25 tot 35 jaar910
35 tot 45 jaar1115
45 tot 55 jaar1416
55 tot 65 jaar2028
65 tot 75 jaar919
Geslacht
Mannen3349
Vrouwen4360