Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Bijna 260 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent hebben gezocht maar wel beschikbaar zijn - uit 257 duizend personen. Zij vormen 7 procent van de niet-

beroepsbevolking. In het vierde kwartaal waren er 51 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het dertiende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht
   Direct beschikbaar, niet recent gezocht (x 1 000)
2011I306
2011II263
2011III298
2011IV300
2012I309
2012II300
2012III336
2012IV313
2013I347
2013II339
2013III368
2013IV354
2014I376
2014II350
2014III373
2014IV352
2015I353
2015II334
2015III337
2015IV350
2016I337
2016II311
2016III330
2016IV308
2017I294
2017II273
2017III263
2017IV257

Vooral daling beschikbare laagopgeleiden die niet naar werk zochten

Het afgelopen jaar nam het aantal laagopgeleiden dat direct beschikbaar is voor werk, maar hier niet recent naar gezocht heeft het meest af (-32 duizend). Het aantal middelbaar en hoogopgeleiden daalde minder sterk. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 waren er zowel minder vrouwen (-29 duizend) als mannen (-22 duizend) die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Verder daalde zowel het aantal jongeren tot 25 jaar als het aantal 65-plussers dat beschikbaar is maar niet zoekt. De enige leeftijdsgroep die een (lichte) stijging liet zien, betrof de 25- tot 35-jarigen.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 2017 (x 1 000)4e kwartaal 2016 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag112144
Middelbaar100110
Hoog4048
Leeftijd
15 tot 25 jaar90111
25 tot 35 jaar3528
35 tot 45 jaar2734
45 tot 55 jaar3939
55 tot 65 jaar4148
65 tot 75 jaar2547
Geslacht
Mannen126148
Vrouwen131160