Direct beschikbaar, niet recent gezocht

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Bijna 260 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent hebben gezocht maar wel beschikbaar zijn - uit 257 duizend personen. Zij vormen 7 procent van de niet-

beroepsbevolking. In het vierde kwartaal waren er 51 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het dertiende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Vooral daling beschikbare laagopgeleiden die niet naar werk zochten

Het afgelopen jaar nam het aantal laagopgeleiden dat direct beschikbaar is voor werk, maar hier niet recent naar gezocht heeft het meest af (-32 duizend). Het aantal middelbaar en hoogopgeleiden daalde minder sterk. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 waren er zowel minder vrouwen (-29 duizend) als mannen (-22 duizend) die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Verder daalde zowel het aantal jongeren tot 25 jaar als het aantal 65-plussers dat beschikbaar is maar niet zoekt. De enige leeftijdsgroep die een (lichte) stijging liet zien, betrof de 25- tot 35-jarigen.