Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Bijna 260 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent hebben gezocht maar wel beschikbaar zijn - uit 257 duizend personen. Zij vormen 7 procent van de niet-

beroepsbevolking. In het vierde kwartaal waren er 51 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het dertiende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht (x 1 000)
 Direct beschikbaar, niet recent gezocht
2011 I306
2011 II263
2011 III298
2011 IV300
2012 I309
2012 II300
2012 III336
2012 IV313
2013 I347
2013 II339
2013 III368
2013 IV354
2014 I376
2014 II350
2014 III373
2014 IV352
2015 I353
2015 II334
2015 III337
2015 IV350
2016 I337
2016 II311
2016 III330
2016 IV308
2017 I294
2017 II273
2017 III263
2017 IV257

Vooral daling beschikbare laagopgeleiden die niet naar werk zochten

Het afgelopen jaar nam het aantal laagopgeleiden dat direct beschikbaar is voor werk, maar hier niet recent naar gezocht heeft het meest af (-32 duizend). Het aantal middelbaar en hoogopgeleiden daalde minder sterk. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 waren er zowel minder vrouwen (-29 duizend) als mannen (-22 duizend) die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Verder daalde zowel het aantal jongeren tot 25 jaar als het aantal 65-plussers dat beschikbaar is maar niet zoekt. De enige leeftijdsgroep die een (lichte) stijging liet zien, betrof de 25- tot 35-jarigen.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken (x 1 000)
 4e kwartaal 20174e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag112144
Middelbaar100110
Hoog4048
Leeftijd
15 tot 25 jaar90111
25 tot 35 jaar3528
35 tot 45 jaar2734
45 tot 55 jaar3939
55 tot 65 jaar4148
65 tot 75 jaar2547
Geslacht
Mannen126148
Vrouwen131160