Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Ruim 260 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn - uit 263 duizend personen. Zij vormen 7 procent van de niet-beroepsbevolking. In het derde kwartaal waren er 67 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het twaalfde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Zowel minder mannen als vrouwen dan jaar geleden

In vergelijking met het derde kwartaal van 2016 zijn er zowel minder mannen (-35 duizend), als vrouwen (-32 duizend), die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Ook onder laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden nam hun aantal af, elk met 31 duizend. Verder daalde zowel het aantal jongeren tot 25 jaar als het aantal 65-plussers dat beschikbaar is maar niet zoekt.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag121152
Middelbaar94125
Hoog4350
Leeftijd
15 tot 25 jaar91117
25 tot 35 jaar2834
35 tot 45 jaar3238
45 tot 55 jaar3844
55 tot 65 jaar4250
65 tot 75 jaar3247
Geslacht
Mannen123158
Vrouwen140172