Direct beschikbaar, niet recent gezocht

15-8-2017 07:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Ruim 260 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn - uit 263 duizend personen. Zij vormen 7 procent van de niet-beroepsbevolking. In het derde kwartaal waren er 67 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het twaalfde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Zowel minder mannen als vrouwen dan jaar geleden

In vergelijking met het derde kwartaal van 2016 zijn er zowel minder mannen (-35 duizend), als vrouwen (-32 duizend), die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Ook onder laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden nam hun aantal af, elk met 31 duizend. Verder daalde zowel het aantal jongeren tot 25 jaar als het aantal 65-plussers dat beschikbaar is maar niet zoekt.Relevante links