Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Ruim 3,2 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het tweede kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3,2 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van het totaal aantal mensen, ruim 3,4 miljoen, dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is.

Pensionering meest genoemde reden

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
1111
Opleiding/studie232211
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
716698
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
297282
Andere reden7679
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
205213
Opleiding/studie209201
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
843821
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
456429
Andere reden170179

Vooral meer mannen, 65-plussers en middelbaar opgeleiden

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 was het aantal mensen dat niet wil of kan werken in het tweede kwartaal van 2017 92 duizend hoger. Onder mannen, 65-plussers en middelbaar opgeleiden was de toename het grootst. Het aantal mannen dat niet wil of kan werken is het afgelopen jaar met 52 duizend toegenomen. Het aantal 65- tot 75-jarigen en middelbaar opgeleiden dat niet wil of kan werken nam toe met respectievelijk 49 duizend en 46 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,5321,492
Middelbaar1,0951,049
Hoog0,5190,514
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4740,439
25 tot 35 jaar0,1630,151
35 tot 45 jaar0,1770,166
45 tot 55 jaar0,2610,264
55 tot 65 jaar0,580,592
65 tot 75 jaar1,5611,512
Geslacht
Mannen1,3331,281
Vrouwen1,8841,843

 

 

Relevante links