Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal ging het om bijna 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 3,9 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Vooral meer hoogopgeleiden, minder laagopgeleiden

In het eerste kwartaal van 2017 was de beroepsbevolking 83 duizend personen groter dan in het eerste kwartaal van 2016. Er kwamen vooral meer hoogopgeleiden bij, plus 111 duizend. Ook het aantal vrouwen in de beroepsbevolking groeide relatief sterk, met 59 duizend. Het aantal 25- tot 35-jarigen en 55- tot 65-jarigen in de beroepsbevolking nam verder toe met respectievelijk 44 duizend en 41 duizend. Het aantal laagopgeleiden en 35- tot 45-jarigen in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met respectievelijk 52 duizend en 36 duizend.

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,9161,968
Middelbaar3,7543,747
Hoog3,1923,081
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,3941,38
25 tot 35 jaar1,8521,808
35 tot 45 jaar1,8011,837
45 tot 55 jaar2,1832,182
55 tot 65 jaar1,5451,504
65 tot 75 jaar0,20,181
Geslacht
man4,7924,768
vrouw4,1824,123