Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2016

Schatkist in oud gebouw
© ANP
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2016.
Het overheidssaldo als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 positief geworden. Aan de uitgavenkant zijn de rentelasten historisch laag. Ook zijn de afdrachten aan de Europese Unie lager dan in 2015. De schuldquote daalde in het afgelopen jaar naar 62,3 procent van het bbp.