Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zoeken niet en zijn niet beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit ruim 3,4 miljoen personen. Dat waren er 98 duizend meer dan een jaar eerder. Met 89 procent vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Vooral meer mannen zoeken niet en zijn niet beschikbaar

De toename van mensen die niet direct beschikbaar zijn en niet recent gezocht hebben, is vooral toe te schrijven aan mannen (plus 65 duizend). Ook het aantal middelbaar opgeleiden en 65- tot 75-jarigen nam toe. Bij deze laatste groep hangt dit samen met de vergrijzing. Bij 65-plussers, middelbaar- en laagopgeleiden steeg het aantal personen dat niet recent gezocht heeft en ook niet direct beschikbaar is met respectievelijk 46 duizend, 45 duizend en 39 duizend. Onder 55- tot 65-jarigen nam dit juist wat af.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,6531,614
Middelbaar1,1531,108
Hoog0,5460,529
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,5370,521
25 tot 35 jaar0,1890,17
35 tot 45 jaar0,2140,193
45 tot 55 jaar0,2980,293
55 tot 65 jaar0,6230,633
65 tot 75 jaar1,5511,505
Geslacht
Mannen1,4151,35
Vrouwen1,9981,965