Minder meldingen van discriminatie in 2015

Demonstratie tegen racisme
In 2015 werden ruim 4 duizend meldingen van discriminatie gedaan bij gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Dat is het laagste aantal sinds 2011. Dat meldt CBS, dat vanaf dat jaar hierover rapporteert.

De eerste jaren werden jaarlijks rond de 6 duizend meldingen gedaan. In 2014 was er een piek van 10,7 duizend discriminatiemeldingen. Daarvan kwamen er 4,5 duizend binnen in de week na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, na de ‘minder Marokkanen-uitspraak’ van PVV-leider Wilders.

Discriminatiemeldingen bij gemeenten
Discriminatiemeldingen bij gemeenten
 Meldingen
20115,935
20125,594
20136,038
201410,667
20154,131

Vier op de tien meldingen op grond van herkomst

Een belangrijk deel van de jaarlijkse meldingen gaat over discriminatie op grond van herkomst. In 2015 was dat aandeel met 41 procent lager dan in voorgaande jaren. In de periode 2011 tot 2013 ging het om 44 tot 47 procent van de meldingen, en in 2014 om 68 procent. Op afstand volgen meldingen over discriminatie naar leeftijd (11 procent), geslacht en handicap (beide ongeveer 8 procent). Voor het eerst werd in de registratie moslimdiscriminatie opgenomen. Hoewel niet alle ADV’s daar afzonderlijk over rapporteren, nam deze post met 5,7 procent van de meldingen meteen een vijfde plaats in. Het werd daarmee vaker gemeld dan discriminatie op grond van seksuele gerichtheid.

Discriminatiegrond, 2015
Discriminatiegrond, 2015
 Meldingen
Herkomst40,7
Leeftijd10,9
Handicap of
chronische ziekte
8,4
Geslacht7,8
Moslimdiscriminatie5,7
Seksuele
gerichtheid
4,3
Nationaliteit3,2
Godsdienst3,1
Antisemitisme2,8

Meer meldingen over discriminatie in uitgaansgelegenheden

De arbeidsmarkt is in 2015 met 28 procent het belangrijkste maatschappelijk terrein waar men zich gediscrimineerd voelde. Dit aandeel is vergelijkbaar met de jaren 2011 tot en met 2013, toen dit terrein ook het belangrijkste was. In 2014 was dat de publieke of politieke opinie, waar in dat (uitzonderlijke) jaar bijna de helft van alle meldingen over ging.
Terwijl sinds 2011 het percentage meldingen over discriminatie in uitgaansgelegenheden van jaar op jaar afnam, van 7,7 naar 2,4 procent, is dit in 2015 weer toegenomen tot 9,1 procent. Het gaat daarbij om discriminerende incidenten in de horeca of op andere locaties in de amusementssector.

Terrein waarop discriminatie ervaren werd, 2015
Terrein waarop discriminatie ervaren werd, 2015
 Meldingen
Arbeidsmarkt28,3
Collectieve voorzieningen12,3
Com. dienstverlening9,3
Horeca/amusement9,1
Buurt/wijk9
Onderwijs6,7
Openbare ruimte5,4
Politie/OM/Vreemdelingendienst3,8
Media en reclame3,5
Huisvesting3,3
Publieke/politieke opinie2,7
Sport/recreatie2,4

Geweld of bedreiging bij ruim 4 procent gemeld

Bij zes op de tien discriminatiemeldingen in 2015 was sprake van een ‘omstreden behandeling’, in drie op de tien gevallen werd de melder vijandig bejegend. Incidenten waarbij de discriminatie gepaard ging met geweld of bedreigingen worden over alle jaren relatief weinig gemeld (elk ongeveer 2 procent van de gevallen).
Discriminatie kan niet alleen gemeld worden bij de gemeente, maar ook bij de politie en meldpunten voor discriminatie op internet en het College voor de Rechten van de Mens. Dit artikel beschrijft alleen de meldingen bij de ADV’s van de gemeenten.

Relevante links