Meldingen

In dit nieuwsbericht wordt gerapporteerd over meldingen van ingezetenen. Bij ingezetenen gaat het om personen die als inwoner geregistreerd staan bij de gemeente in kwestie, en bij niet-ingezetenen gaat het om alle personen waarbij dat niet het geval is, of het niet bekend is. Meldingen van ingezetenen kunnen gaan over de eigen gemeente, maar ook over een andere gemeente. De belangrijkste reden om alleen te publiceren over de ingezetenen is dat gemeenten alleen verplicht zijn meldingen van hun ingezetenen te registreren.