Registratie discriminatieklachten bij ADV’s 2015

Voorbeeld lege cover
Deze rapportage gaat over de door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) geregistreerde discriminatiemeldingen over het jaar 2015.
Sinds januari 2010 zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening te bieden, die onafhankelijke bijstand verleent bij de afwikkeling van klachten over discriminatie. Deze meldingen moeten volgens de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) worden geregistreerd. De meldingen worden onderverdeeld naar de discriminatiegrond, het maatschappelijk terrein waarop het voorval plaatsvond, de aard van de klacht en hoe de klacht verder is afgehandeld.