Criminaliteit

Sinds 2005 is het percentage door de politie geregistreerde verdachten van misdrijven onder alle herkomstgroeperingen bijna gehalveerd. Dat geldt zowel voor personen met een Nederlandse achtergrond als voor personen met Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of Surinaamse achtergrond.

 

Geregistreerde verdachten van misdrijven naar achtergrond

Ook onder de herkomstgroeperingen met een hoog percentage vluchtelingen is een daling in geregistreerde verdachten zichtbaar. Onder migranten uit de nieuwe EU-landen en hun nakomelingen is er geen sprake van een daling. Zo bleef het percentage verdachten onder Polen en Roemenen die zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente het afgelopen decennium stabiel rond de 2 procent. Onder personen met een Bulgaarse achtergrond steeg het aandeel verdachten van 2008 tot en met 2013, maar nam daarna weer af.

Geregistreerde verdachten van misdrijven naar achtergrond
 

Personen met migratieachtergrond vaker verdacht

Personen met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond zijn zes keer vaker verdacht dan personen met een Nederlandse achtergrond. Personen met een Turkse en Surinaamse achtergrond zijn ongeveer even vaak geregistreerd als verdachte als personen uit herkomstgroeperingen met een hoog percentage vluchtelingen. Het percentage verdachten uit nieuwe EU-lidstaten en andere personen met een westerse achtergrond ligt lager dan de hierboven genoemde groepen maar hoger dan dat van personen met een Nederlandse achtergrond.

Mannen vaker verdacht dan vrouwen

In alle herkomstgroeperingen worden mannen vaker verdacht van een misdrijf dan vrouwen. Bij personen met een Nederlandse achtergrond is dat bijna vier maal zo vaak. Onder personen met een niet-westerse achtergrond is dit verschil nog iets groter. Bij personen met een Turkse achtergrond is dit verschil het grootst: op elke Turkse vrouw zijn zes mannen verdacht van een misdrijf.

Piek in verdachten rond achttiende levensjaar

Onder personen van alle achtergronden ligt de piek in het percentage verdachten rond de leeftijd van 18 jaar. Daarna valt het aandeel verdachten terug. Dat patroon wordt door criminologen in verband gebracht met het krijgen van werk, een eigen woning en een vaste relatie. Onder personen met een Marokkaanse achtergrond is de piek het hoogst, maar zo rond het dertigste levensjaar zakt het percentage verdachten met een Marokkaanse achtergrond onder dat van personen met een Antilliaanse achtergrond.

Verdachten van misdrijven naar leeftijd en achtergrond, 2015

Tweede generatie vaker verdacht dan eerste generatie

Personen van de tweede generatie worden vaker verdacht van een misdrijf dan personen van de eerste generatie. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de gemiddeld jongere leeftijd van de tweede generatie, waardoor ze relatief vaker in de leeftijden vallen met een hoog aandeel verdachten. Wanneer alleen de jongeren worden vergeleken, blijkt de tweede generatie ongeveer even vaak als verdachte te zijn geregistreerd als de eerste generatie.

12 tot 25 jarige verdachten van misdrijven naar achtergrond en generatie, 2015*

Onder de personen met een westerse achtergrond, waar de gemiddelde leeftijd van de tweede generatie nagenoeg gelijk is aan die van de eerste generatie, is ook het aandeel verdachten van een misdrijf gelijk onder beide generaties.

Downloads