Tabellenset Jaarrapport Integratie 2016

Tabellen met per hoofdstuk de achterliggende cijfers van de grafieken in het Jaarrapport Integratie 2016.

In het Jaarrapport Integratie 2016 presenteert CBS een overzicht van de ontwikkeling van de positie van immigranten in de Nederlandse samenleving.