Geregistreerde verdachten

Geregistreerde verdachten zijn personen die door de politie worden geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan een misdrijf bestaat.

In de vorige editie van het Jaarrapport Integratie werd een andere afbakening van verdachten gehanteerd: toen werden aangehouden verdachten (personen tegen wie een proces verbaal van misdrijf is opgemaakt) geteld. Wegens aanpassingen in de registratiesystemen bij de politie kunnen cijfers over aangehouden verdachten momenteel niet worden geactualiseerd. De cijfers hebben betrekking op verdachten die bij een gemeente zijn ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen).