Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Meer werkenden dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2016 behoorde bijna twee derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,3 miljoen personen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 52 duizend personen. In de eerste helft van 2015 nam het aantal werkenden toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar opnieuw toe te nemen. In de eerste drie maanden van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

Meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2016 werkten er ruim 4,2 miljoen voltijd tegenover ruim 4 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 betrof uitsluitend voltijders. Het aantal voltijders steeg met 53 duizend, terwijl het aantal werkenden in deeltijd vrijwel gelijk bleef.

Vooral meer hoogopgeleide en 45- tot 65-jarige voltijders

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden en 45- tot 65-jarigen voltijd aan het werk. In die periode nam het aantal laagopgeleiden en 35- tot 45-jarigen dat voltijd werkt juist af.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20161e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,7270,755
Middelbaar1,7271,732
Hoog1,7421,704
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2590,262
25 tot 35 jaar1,041,036
35 tot 45 jaar1,0041,046
45 tot 55 jaar1,191,16
55 tot 65 jaar0,7230,686
65 tot 75 jaar0,0290,037
Geslacht
Mannen3,2923,274
Vrouwen0,9520,953