Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) ArbeidsduurVoltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 8.654 4.227 1.619 967 652 2.608 1.214 1.394 4.427 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 8.747 4.300 1.621 949 672 2.680 1.263 1.417 4.447 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 8.835 4.294 1.573 899 674 2.721 1.271 1.449 4.541 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 8.862 4.336 1.618 944 674 2.717 1.256 1.461 4.526 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 8.866 4.368 1.629 958 671 2.739 1.269 1.470 4.498 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.941 4.388 1.640 962 678 2.749 1.228 1.521 4.552 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 8.992 4.416 1.585 912 673 2.831 1.270 1.561 4.576 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 9.012 4.409 1.622 949 673 2.787 1.243 1.544 4.603 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 9.014 4.468 1.632 954 678 2.835 1.229 1.606 4.546 31
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 1e kwartaal 7.212 3.685 1.394 816 578 2.291 1.058 1.233 3.527 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 2e kwartaal 7.295 3.753 1.397 798 599 2.356 1.100 1.257 3.542 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 3e kwartaal 7.375 3.750 1.352 747 604 2.398 1.109 1.289 3.625 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 4e kwartaal 7.406 3.797 1.402 796 605 2.396 1.097 1.299 3.609 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 1e kwartaal 7.394 3.811 1.403 803 600 2.408 1.113 1.295 3.583 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 2e kwartaal 7.470 3.841 1.415 807 607 2.426 1.081 1.345 3.629 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 3e kwartaal 7.528 3.869 1.360 756 604 2.510 1.124 1.385 3.659 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 4e kwartaal 7.509 3.846 1.393 786 606 2.453 1.088 1.365 3.664 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 1e kwartaal 7.501 3.871 1.387 788 599 2.484 1.068 1.416 3.630 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 1e kwartaal 1.442 542 225 151 74 317 156 161 900 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 2e kwartaal 1.452 547 224 151 72 324 163 160 905 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 3e kwartaal 1.460 544 221 152 70 323 163 160 915 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 4e kwartaal 1.455 539 217 148 69 322 160 162 917 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 1e kwartaal 1.472 557 226 155 71 331 156 175 915 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 2e kwartaal 1.471 548 225 155 70 323 146 177 923 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 3e kwartaal 1.464 546 225 156 69 321 145 176 917 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 4e kwartaal 1.503 564 229 162 67 334 155 180 939 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 1e kwartaal 1.512 596 245 166 79 351 161 190 916 37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens