Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 8.654 4.227 1.619 967 652 2.608 1.214 1.394 4.427 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 8.747 4.300 1.621 949 672 2.680 1.263 1.417 4.447 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 8.835 4.294 1.573 899 674 2.721 1.271 1.449 4.541 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 8.862 4.336 1.618 944 674 2.717 1.256 1.461 4.526 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 8.866 4.368 1.629 958 671 2.739 1.269 1.470 4.498 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.941 4.388 1.640 962 678 2.749 1.228 1.521 4.552 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 8.992 4.416 1.585 912 673 2.831 1.270 1.561 4.576 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 9.012 4.409 1.622 949 673 2.787 1.243 1.544 4.603 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 9.014 4.468 1.632 954 678 2.835 1.229 1.606 4.546 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 2e kwartaal 8.882 4.383 1.575 944 630 2.809 1.242 1.567 4.499 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 3e kwartaal 8.936 4.408 1.582 924 658 2.826 1.261 1.565 4.528 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 4e kwartaal 8.974 4.484 1.634 1.010 624 2.850 1.238 1.612 4.490 31
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 1e kwartaal 7.212 3.685 1.394 816 578 2.291 1.058 1.233 3.527 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 2e kwartaal 7.295 3.753 1.397 798 599 2.356 1.100 1.257 3.542 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 3e kwartaal 7.375 3.750 1.352 747 604 2.398 1.109 1.289 3.625 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2018 4e kwartaal 7.406 3.797 1.402 796 605 2.396 1.097 1.299 3.609 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 1e kwartaal 7.394 3.811 1.403 803 600 2.408 1.113 1.295 3.583 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 2e kwartaal 7.470 3.841 1.415 807 607 2.426 1.081 1.345 3.629 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 3e kwartaal 7.528 3.869 1.360 756 604 2.510 1.124 1.385 3.659 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2019 4e kwartaal 7.509 3.846 1.393 786 606 2.453 1.088 1.365 3.664 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 1e kwartaal 7.501 3.871 1.387 788 599 2.484 1.068 1.416 3.630 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 2e kwartaal 7.355 3.753 1.314 753 561 2.438 1.067 1.371 3.602 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 3e kwartaal 7.402 3.776 1.310 728 582 2.466 1.088 1.378 3.626 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2020 4e kwartaal 7.427 3.833 1.356 804 552 2.476 1.061 1.415 3.594 30
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 1e kwartaal 1.442 542 225 151 74 317 156 161 900 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 2e kwartaal 1.452 547 224 151 72 324 163 160 905 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 3e kwartaal 1.460 544 221 152 70 323 163 160 915 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2018 4e kwartaal 1.455 539 217 148 69 322 160 162 917 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 1e kwartaal 1.472 557 226 155 71 331 156 175 915 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 2e kwartaal 1.471 548 225 155 70 323 146 177 923 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 3e kwartaal 1.464 546 225 156 69 321 145 176 917 38
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2019 4e kwartaal 1.503 564 229 162 67 334 155 180 939 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 1e kwartaal 1.512 596 245 166 79 351 161 190 916 37
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 2e kwartaal 1.528 630 260 191 69 370 174 196 897 36
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 3e kwartaal 1.533 631 272 196 76 360 173 186 902 36
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2020 4e kwartaal 1.547 651 278 206 72 373 177 197 895 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.