Werkloze beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, wel recent gezocht en direct beschikbaar

Werkloosheid lager dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2016 behoorden 604 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dit waren 60 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. De werkloosheid daalde vorig jaar vrijwel voortdurend. Alleen in het derde kwartaal stokte de daling, maar in het laatste kwartaal nam de werkloosheid weer af. Dit heeft zich in het eerste kwartaal van 2016 verder voortgezet.

Werkloosheid vooral afgenomen onder laagopgeleiden en mannen

De werkloosheid van laagopgeleiden en mannen was in het eerste kwartaal van 2016 het meest afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Bij laagopgeleiden nam de werkloosheid af met 38 duizend, bij mannen met 36 duizend. Ook het aantal werkloze vrouwen en 25- tot 35-jarigen was begin 2016 duidelijk lager dan een jaar eerder.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20161e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag216254
Middelbaar263282
Hoog119122
Leeftijd
15 tot 25 jaar165164
25 tot 35 jaar96125
35 tot 45 jaar96111
45 tot 55 jaar120134
55 tot 65 jaar120116
65 tot 75 jaar713
Geslacht
Mannen304340
Vrouwen300323