Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 1 op 25 zocht recent, maar niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 145 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (vier procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking.

Minder vrouwen en middelbaar opgeleiden

Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is, is met 6 duizend afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Deze lichte afname in het afgelopen jaar is vooral toe te schrijven aan een daling bij vrouwen en middelbaar opgeleiden.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar
Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar
 Recent gezocht, niet direct beschikbaar
2008 I58
2008 II69
2008 III76
2008 IV62
2009 I61
2009 II76
2009 III78
2009 IV57
2010 I65
2010 II81
2010 III102
2010 IV85
2011 I93
2011 II117
2011 III120
2011 IV98
2012 I92
2012 II130
2012 III111
2012 IV113
2013 I117
2013 II165
2013 III147
2013 IV116
2014 I117
2014 II163
2014 III161
2014 IV132
2015 I151
2015 II166
2015 III183
2015 IV134
2016 I145


Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20161e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag5147
Middelbaar5564
Hoog3737
Leeftijd
15 tot 25 jaar3639
25 tot 35 jaar3135
35 tot 45 jaar2827
45 tot 55 jaar2224
55 tot 65 jaar2423
65 tot 75 jaar43
Geslacht
Mannen6261
Vrouwen8390

Relevante links