Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 1 op 25 zocht recent, maar niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 145 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (vier procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking.

Minder vrouwen en middelbaar opgeleiden

Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is, is met 6 duizend afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Deze lichte afname in het afgelopen jaar is vooral toe te schrijven aan een daling bij vrouwen en middelbaar opgeleiden.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar


Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken

Relevante links