Werkloze beroepsbevolking

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Daling werkloosheid stokt in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2015 behoorden 586 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dit waren 34 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. In de loop van 2014 daalde de werkloosheid fors. Maar doordat zich meer mensen op de arbeidsmarkt begaven, nam het aantal werklozen vervolgens weer toe. In de eerste helft van 2015 is de werkloosheid verder gedaald, maar de daling stokte gedurende het derde kwartaal.

Minder werkloze mannen en laagopgeleiden dan een jaar geleden

De werkloosheid van mannen en laagopgeleiden was in het derde kwartaal van 2015 lager dan een jaar eerder. Het aantal werkloze mannen en laagopgeleiden daalde in een jaar tijd met respectievelijk 22 en 27 duizend. Onder hoogopgeleiden bleef het aantal werklozen onveranderd. Met uitzondering van de 55- tot 65-jarigen was de werkloosheid in elke leeftijdsgroep lager dan in het derde kwartaal van 2014.

Personen van 15 tot 75 jaar die direct beschikbaar zijn voor werk en die recent naar werk hebben gezocht

Personen van 15 tot 75 jaar die direct beschikbaar zijn voor werk en die recent naar werk hebben gezocht, naar persoonskenmerken