Bevolking 15 tot 75 jaar

Omschrijving

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde is aan het werk

In het derde kwartaal van 2015 behoorden bijna 12,7 miljoen personen tot de bevolking van 15 tot 75 jaar. Dat zijn er iets meer dan in het derde kwartaal van 2014. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2015 waren dit ruim 8,3 miljoen personen. Bijna de helft van hen werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 586 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel vormt de zogeheten niet-beroepsbevolking. In het derde kwartaal ging het om bijna 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden dan vorig jaar

In het derde kwartaal van 2015 was de werkzame beroepsbevolking 81 duizend personen groter dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2014 was de werkzame beroepsbevolking nog 29 duizend kleiner ten opzichte van het derde kwartaal van 2013. Hoewel in het derde kwartaal van 2015 meer mensen betaald werk hadden dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, zette de groei in de afgelopen paar maanden niet door. Tussen juni en september stabiliseerde het aantal werkenden.

De werkloze beroepsbevolking in het derde kwartaal van 2015 was 34 duizend personen kleiner dan een jaar eerder. Waren er in het derde kwartaal van 2014 nog 620 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2015 waren dit er 586 duizend. Wel stokte de daling gedurende het derde kwartaal.
 
Het aantal personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, was in het derde kwartaal van 2015 kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2014. In een jaar tijd nam deze niet-beroepsbevolking met 21 duizend personen af.

Personen van 15 tot 75 jaar, naar arbeidspositie
 

Personen van 15 tot 75 jaar, naar persoonskenmerken