Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 1 op 20 zocht recent, maar niet direct beschikbaar

De bijna 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2015 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 183 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (5 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Wel is het aantal personen dat recent heeft gezocht naar werk, maar niet meteen beschikbaar is, gestegen met 22 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2014.

Personen van 15 tot 75 jaar die recent gezocht hebben naar werk, maar die niet direct beschikbaar zijn

Personen van 15 tot 75 jaar die recent gezocht hebben naar werk, maar niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken