Wil niet meer uren werken

Omschrijving

Deze groep bestaat uit werkenden van 15 tot 75 jaar die niet binnen zes maanden meer willen gaan werken of die dit wel willen, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Ruim  negen op de tien willen niet meer uren werken

De overgrote meerderheid van de werkenden wil niet meer uren werken of is, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal van 2015 ging het om bijna 7,8 miljoen personen. Dit komt neer op 93 procent van de werkzame beroepsbevolking. Deze groep bestaat zowel uit voltijd- als uit deeltijdwerkers die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Het overige deel van de werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen die weliswaar een baan hebben, maar meer uren zouden willen werken. Dit betreft een relatief kleine groep. In het derde kwartaal van 2015 ging het om 573 duizend werkenden in deeltijd*.

*: Het gaat om mensen die in de belangrijkste werkkring in deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken. Omdat  mensen meerdere werkkringen kunnen hebben, worden ook mensen meegeteld die in totaal (35 uur of meer per week) werken en toch meer uren willen werken.

Personen van 15 tot 75 jaar die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken, 3e kwartaal 2015