Binding met de arbeidsmarkt: ruim 3 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

© Adrie Mouthaan/ Hollandse Hoogte
In het vierde kwartaal van 2015 telde Nederland 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Bijna 4,4 miljoen personen, ruim een derde, heeft geen betaald werk. Een groot deel van hen behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze mensen hebben niet recent naar werk gezocht of zijn daarvoor niet direct beschikbaar. In het laatste kwartaal van 2015 waren dit 3,8 miljoen mensen. Onder hen zijn veel ouderen. Van alle 65-plussers in de niet-beroepsbevolking heeft 96 procent niet recent gezocht naar werk en is hiervoor bovendien niet direct beschikbaar.

Ruim 3,1 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

Van alle mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren, hebben bijna negen op de tien niet recent naar werk gezocht én zijn bovendien niet direct beschikbaar. In het vierde kwartaal ging het om ruim 3,3 miljoen mensen. Een grote meerderheid wil of kan niet werken. In het vierde kwartaal bestond deze groep uit ruim 3,1 miljoen mensen. Een relatief kleine groep (196 duizend personen) heeft weliswaar niet recent gezocht en is ook niet direct beschikbaar, maar wil wel betaald werk.

Redenen niet willen/ kunnen werken: flinke verschillen per leeftijdscategorie

De redenen die mensen opgeven waarom zij niet willen of kunnen werken, variëren flink per leeftijdscategorie. Jongeren wijzen vooral op een opleiding of studie. Personen van 25 tot 65 jaar willen of kunnen relatief vaak niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verder wijzen 25- tot 45-jarigen, voornamelijk vrouwen, vaak op zorgtaken voor het gezin of huishouden. Ouderen noemen logischerwijs vaak pensionering als reden.

Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de niet beroepsbevolking, 4de kwartaal 2015
Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de niet beroepsbevolking, 4de kwartaal 2015
 Niet gezocht, niet beschikbaarBeschikbaar, niet gezochtGezocht, niet beschikbaar
Totaal8794
15 tot 25 jaar79174
25 tot 35 jaar711612
35 tot 45 jaar741610
45 tot 55 jaar81127
55 tot 65 jaar8983
65 tot 75 jaar9640

Personen van 15 tot 75 jaar die niet willen of kunnen werken, naar reden en leeftijd, 4de kwartaal 2015
Personen van 15 tot 75 jaar die niet willen of kunnen werken, naar reden en leeftijd, 4de kwartaal 2015
 Vanwege andere redenenVanwege vut/pensioen/hoge leeftijdVanwege ziekte/arbeidsongeschiktheidVanwege zorg gezin/huishoudenVanwege opleiding/studie
Totaal74823815
15 tot 25 jaar805186
25 tot 35 jaar100353025
35 tot 45 jaar10055323
45 tot 55 jaar13068171
55 tot 65 jaar143046100
65 tot 75 jaar388620