Kan niet op korte termijn beginnen

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken, maar hiervoor niet op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Bijna een op de vijf werkwilligen kan niet op korte termijn beginnen

In het vierde kwartaal van 2014 waren er bijna 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar die geen betaald werk voor twaalf uur of meer per week hadden, maar dat wel zouden willen. Van hen waren er 209 duizend niet op korte termijn, dat wil zeggen binnen twee weken, beschikbaar voor werk. Dit waren er 3 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2013. In het laatste kwartaal van 2014 kon 19 procent van alle werkwilligen niet op korte termijn beginnen. Dit komt overeen met het aandeel in het vierde kwartaal van 2013.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week

Personen die een baan van 12 uur of meer willen

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014
Wil baan, kan niet op korte termijn beginnen

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht