Matig en ernstig overgewicht

Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters: kg/m2. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij volwassenen van 20 jaar of ouder. Voor personen onder 20 jaar gelden andere grenswaarden.

Bij een BMI van 25,0 kg/m2  tot 30,0 kg/m2. is er sprake van matig overgewicht.
Bij een BMI >= 30,0 kg/m2 is er sprake van ernstig overgewicht.