Monitor reclamebranche eerste kwartaal 2012

In het eerste kwartaal van 2012 is in het reclamewezen voor de vierde keer op rij minder omzet behaald. De daling is in sterkte wel licht afgenomen. Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat per saldo een meerderheid van de ondernemers vond dat het economisch klimaat in het eerste kwartaal was verslechterd. Voor het tweede kwartaal van 2012 zijn de verwachtingen ten aanzien van het economisch klimaat per saldo neutraal en die voor de omzet, prijzen en werkgelegenheid positief.

Omzetdaling zet door

In het eerste kwartaal van 2012 liet het reclamewezen wederom een omzetdaling zien. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 is de omzet met 5,3 procent afgenomen. Het omzetniveau in het reclamewezen is sinds 2006 nog niet zo laag geweest. De omzetafname was ook aanzienlijk sterker dan in de totale zakelijke dienstverlening. Hier werd in het eerste kwartaal van 2012 0,3 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Van alle ondernemers in de zakelijke dienstverlening doen alleen de architecten en de markt- en opinieonderzoekers het slechter dan de ondernemers in het reclamewezen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verdere versombering economisch klimaat

Vergeleken met een kwartaal eerder is het aantal ondernemers werkzaam in de branche van het Reclamewezen en marktonderzoek dat negatief gestemd is over de ontwikkelingen van het economisch klimaat toegenomen. Per saldo was één op de tien ondernemers van mening dat het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 was verslechterd, zo blijkt uit de conjunctuurenquête van april 2012. De verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in het tweede kwartaal zijn per saldo nagenoeg neutraal. Er zijn bijna net zoveel ondernemers die een verbetering verwachten als ondernemers die een verslechtering voorzien.

Oordeel economisch klimaat Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Oordeel economisch klimaat Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Ondernemers verwachten toename van de omzet

Het aantal ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek dat een toename van de omzet in het komende kwartaal voorziet, is ten opzichte van het vorige kwartaal toegenomen. Per saldo verwacht ruim 10 procent dat de omzet in het tweede kwartaal van 2012 zal toenemen. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan dat van de totale zakelijke dienstverlening. Het aantal ondernemers dat een verhoging van de tarieven verwacht is net iets groter dan het aantal dat een verlaging voorziet. De bedrijven in het reclamewezen en marktonderzoek die een toename van de werkgelegenheid voorzien, zijn licht in de meerderheid. Per saldo verwacht bijna één op de twintig ondernemers een toename van het personeelsbestand.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.