Reclamebranche (monitor vanaf 1e kwartaal 2012)

Wijziging in juni 2013

Vanaf juni 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen in een nieuwe tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Omzetontwikkeling

De omzetontwikkeling in de monitor reclamebranche heeft betrekking op het Reclamewezen (SBI 731). Tot deze groep behoren reclame-, reclameontwerp- en –adviesbureaus. Verder bevat deze groep overige reclamediensten w.o. advertentiecolportage, bemiddelen op het gebied van reclame en advertenties via alle mogelijke media, schilderen van reclame op borden, panelen, transportmiddelen e.d., standbouw, verspreiden, huis-aan-huis bezorgen van reclamemateriaal e.d. en het verspreiden en uitzenden van reclameboodschappen via radio en televisie.

Oordeel economisch klimaat en verwachtingswaarden

Met ingang van het vierde kwartaal van 2011 hebben de oordelen over het economisch klimaat en de verwachtingswaarden over omzet, prijzen en personeelssterkte betrekking op alle ondernemingen in de branche Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73). Hiertoe behoort naast het Reclamewezen (SBI 731)ook Markt- en opinieonderzoek (SBI 732).

Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

  • reclamewezen;
  • marktonderzoek.

Reclamewezen (SBI 731)

  • Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Markt- en opinieonderzoek (SBI 732)

Markt en opinieonderzoekbureaus:

  • onderzoek naar marktstructuren en marktontwikkeling;
  • onderzoek naar consumentengedrag en gebruikersgewoonten;
  • onderzoek naar grootverbruikersmarkten;
  • onderzoek naar bevolkingsstructuur, personeels- en arbeidsmarkt;
  • imago-onderzoek van producten en bedrijven;
  • uitvoeren van opiniepeilingen.