Gezonde levensverwachting

Het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Goede gezondheid kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van chronische ziekten dan wel lichamelijke beperkingen, of als goede ervaren gezondheid of als goede geestelijke gezondheid.

Gezonde levensverwachting wordt berekend met de methode van Sullivan. Hierbij worden in eerste instantie sterftekansen en levensverwachtingen per leeftijdsgroep berekend met behulp van overlevingstafels. Vervolgens wordt de levensverwachting voor iedere leeftijdsklasse ingedeeld in gezonde en ongezonde jaren op basis van het percentage ongezonde personen per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld het percentage mensen met één of meer lichamelijke beperkingen).