Woningen met een energielabel

27-10-2011 11:47

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 31 december 2010. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom, provincie en leeftijd.